ความแตกต่างของ ‘การแพ้อาหาร’ และ ‘ภูมิแพ้อาหารแฝง’

อาหารที่เรารับประทานกันอยู่ในชีวิตประจำวัน อาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคน