นโยบายการรับประกันความพึงพอใจและการคืนเงิน

เราคือ บริษัท เทสเต็ด เบ็ตเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือซึ่งในนโยบายการรับประกันความพึงพอใจและการคืนเงิน (“นโยบาย”), จะเรียกแทนตนเองด้วยว่า “เรา” หรือ “บริษัท” เนื่องจากเราต้องการให้ท่านเข้าใจว่า เรารับประกันความพึงพอใจอย่างไร นโยบายนี้จึงแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าเรามีความตั้งใจในการรับประกันความพึงพอใจและพร้อมจะเปลี่ยนหรือคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้าโดยยึดความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ ทั้งนี้ไม่รวมถึงความผิดพลาดที่เกิดจากการขนส่งหรือความล่าช้าที่ไม่อาจคาดการณ์ได้จากสถานการณ์ที่ไม่ปกติ หรือการปฏิเสธการปฏิบัติตามคำแนะนำและวิธีการจัดส่งที่เหมาะกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ทุกชนิดขณะเวลาซื้อขาย

การแก้ไขคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวนี้
เราอาจแก้ไขหรือปรับปรุงนโยบายให้เป็นปัจจุบันในเวลาที่เหมาะสม เมื่อแนวทางปฏิบัติด้านการรับประกันความพึงพอใจมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ฯลฯ การแก้ไขหรือปรับปรุงนโยบายให้เป็นปัจจุบันจะมีผลเมื่อเราได้เผยแพร่ลงบน https://dancingwithabaker.com/refund-policy

ข้อมูลการติดต่อของเรา
หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและกิจกรรมของเราที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อเราตามรายละเอียดด้านล่างนี้ เรายินดีที่จะช่วยเหลือหากท่านต้องการขอข้อมูล เสนอแนะ หรือร้องเรียนใดๆ
ชื่อบริษัท
บริษัท เทสเต็ด เบ็ตเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
7/5-6 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
อีเมลแอดเดรส: [email protected]

Shopping Cart