โปรตีนสำคัญอย่างไร ?

ใช้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย แต่แท้จริงแล้วโปรตีนยังมีประโยชน์มากกว่า