• ทำความเข้าใจ ไขข้อสงสัย ค่าดัชนีน้ำตาลบอกอะไรบ้าง ?

    Glycemic Index (GI) หรือ ดัชนีน้ำตาล คือ ค่าวัดระดับน้ำตาลในเลือดในอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตประมาณ 50 กรัม เทียบกับน้ำตาลกลูโคสหรือขนมปังขาวที่มีค่ามาตรฐานคือ 100 จึงสามารถบอกได้ว่าคาร์บประเภทนั้น ๆ กระทบกับระดับน้ำตาลมากในเลือดมากน้อยเพียงใด  การดูค่าดัชนีน้ำตาลนั้นเป็นที่นิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนที่เป็นโรคเบาหวาน…

    Continue Reading