อยากรู้ไหม ? ทำไมคนเราทานได้มากน้อยแตกต่างกัน

อันเนื่องมาจากงานวิจัยพบว่า คนเรามี 3 สิ่งหลัก ๆ ที่ควบคุมความอยากอาหาร ซึ่งทั้งหมดนั้นล้วน