‘มันหมู’ อาหารทรงคุณค่า อันดับ 8 ของโลก !

ไขมันไม่ได้แย่ ถ้าเลือกสรรรับประทานเพียงแต่พอดี